HISTORIE

 

HISTORIE RIDDER & DE VRIES

 De transportbedrijven Ridder en De Vries werken sinds februari 2010 samen onder de naam Ridder & de Vries Transporten.

Ridder Transporten was voorheen gevestigd aan de Ridderweg te Hollum op Ameland. De naam Ridder was ruim 150 jaar geleden niet alleen verbonden aan een boerenbedrijf, maar ook aan goederentransport en personenvervoer.

In de negentiende eeuw was Marten Ridder boer, voerman en vervoerde hij met een zogenaamd 'ferdek' (koets welke getrokken werd door één of twee paarden) personen van en naar de veerboot of beurtschip. Zoon Jitze Ridder (geboren eind negentiende eeuw) volgde zijn vader op.

In 1941 werd de 'Ree' als laad- en losplaats vervangen door de 'Ballummerbocht'. In 1946 maakten de paarden plaats voor een 5 tons vrachtwagen en de oudste zoon van Jitze (Marten) werd in 1948 transportondernemer.

Het bedrijf breidde zich snel uit in de naoorlogse tijd. Het waren opbloeiende tijden. Er werd op Ameland veel gebouwd en het toerisme kwam goed op gang. Er was behoefte aan veel en dat alles moest uiteraard worden aangevoerd.

Tot 1979 werd er geladen en gelost in de Ballummerbocht. Nadat beurtschipper Bruin zijn bedrijf had beëindigd, ging alle transport met vrachtwagens per veerboot van Wagenborg Passagiersdiensten.

Marten Ridder heeft met zijn beide zoons Jitze en Marten tot 1992 in het bedrijf meegewerkt. In 1979 is Jitze als mede firmant in het bedrijf gekomen en per 1 januari 1996 is Marten ook tot het bedrijf toegetreden als firmant.

 
 

Met ingang van 1 februari 1996 is Ridder Transporten ook op Schiermonnikoog gevestigd.

Begin 2005 is er begonnen met de bouw van een loods aan de Achterdijken in Nes dichter bij de veerboot dus efficiëntere bevoorrading. Alle auto's kunnen binnen overladen, laden, lossen en 's nachts overstaan. Deze loods is in december 2005 in gebruik genomen.

De naam De Vries is op Ameland al jarenlang verbonden met transport. Het was overgrootvader Jur de Vries, die startte met vervoer op Ameland, toen nog met paard en wagen. Later volgde vervoer per T-Ford.

Met de toenemende drukte op het eiland nam de vraag naar vervoer alleen maar toe en werd het eerste personeelslid aangenomen. Meer personeel, meer Bedfords en een kraanauto volgden en zo groeide het bedrijf naar de huidige situatie.

In 2019 is er een nieuwe opslagloods gebouwd aan de Achterdijken 34. De logistieke activiteiten zijn samengevoegd op de locatie achterdijken 20 waar ook de planning en administratie van het huidige bedrijf Ridder & de Vries gevestigd is

 


Powered by webXpress